Akupunktio

Akupunktio

Akupunktio on vakiinnuttanut asemansa lääketieteellisenä hoitomuotona viimeisen 30 vuoden aikana. Suomessa fysioterapeuttien ja lääkäreiden antama akupunktio perustuu länsimaiseen lääketieteelliseen ajatteluun.

Fysioterapiassa hoidamme akupunktiolla tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja. Akupunktiota voidaan käyttää erillisenä hoitona, mutta useimmiten se yhdistetään muuhun fysioterapiaan. Kivun lievennyttyä pääsemme toteuttamaan nopeammin ja laajemmin yksilöllistä fysioterapiaa, jolloin voimme paneutua kivun varsinaiseen aiheuttajaan. Liikkeen tasapainottaminen, hyvä ergonomia ja kivuttoman liikunnan lisääminen antavat avaimia pysyvämmälle kivun hallinnalle.

Akupunktiosta saatu hyöty vaihtelee yksilökohtaisesti. Jo kolmen kerran jälkeen voidaan saavuttaa pysyviä hoitotuloksia