Leukanivelten ja purentalihasten ongelmat

Leukanivelten ja purentalihasten ongelmat

Tyypillisiä oireita ovat:

 • päänsärky (ohimo, takaraivo, ”migreeni”)
 • korvakipu
 • kasvokipuja, puutumista, väsymistä
 • kipu silmän takana
 • korvien suhina ja/tai lukkiutuminen
 • palan tunne kurkussa
 • niska, hartiaseudun kivut
 • leukanivelen naksuminen tai rahina
 • suu lukkiutuu, aukeaa huonosti tai vinoon
 • yksittäisten hampaiden kiputila tai hampaiden lohkeilu
 • öinen narskuttaminen

Purentaongelmien hoito

Fysioterapian ensisijaisena tehtävänä on kipujen lievittäminen. Koska kivut useimmissa tapauksissa aiheutuvat puremalihasten jännityksestä, on lihaksia rentoutettava. Erilaiset fysioterapeuttiset hoitomuodot ovat lihasten hyvä rentouttaja.

Pysyvä hoitotulos vaatii kaikkiin osatekijöihin puuttumista. Ongelman kaikkien osatekijöiden selvittämiseksi tarvitaan asiaan perehtyneen lääkärin, hammaslääkärin ja fysioterapeutin hyvää yhteistyötä.

Purentaelinten fysioterapia leukanivelten toimintahäiriössä

Purentaelimistön toimintahäiriöt on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

Vaivan saattaa laukaista esim. stressi, purentavirhe, hammashoidon toimenpide (suun pitäminen auki pitkään, liian korkea paikka, hampaan poisto), ryhtivirhe, pään tai leukanivelen vammat ja iskut, reumasairaudet ja fibromyalgia.

Tavallisimpia oireita ovat:

 • leukaniveläänet, naksuminen, rahina
 • leukanivelten tai puremalihasten kipu
 • suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt
 • erityyppiset päänsäryt, kasvo- ja/tai korvakipu
 • korvien soiminen / lukkiutuminen
 • niska-hartiaseudun kivut
 • nielemisvaikeudet, palan tunne kurkussa
 • hampaiden kipu tai lohkeileminen + hampaiden narskuttaminen

Toimintahäiriöt voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmiin. Diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen.

Fysioterapian tavoitteena on kipujen vähentyminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen vähentyminen ja normaalin toiminnan palautuminen.

Fysioterapeuttiset hoitomuodot

 • lihasten rentouttavat pehmytkudoskäsittelyt ja venyttelyt
 • manuaalinen mobilisaatio
 • fysikaaliset hoidot: lämpö- ja kylmähoito, ultraäänihoito ja sähkökipuhoidot (TNS)
 • alaleuan ja muut liikeharjoitukset
 • ryhdin ylläpito- ja rentoutusharjoitukset
 • akupunktio